REGULAMINY

ODDZIAŁ MORSKI PTTK DLA MIASTA

Klub Turystyki Kolarskiej „BIELIKI” O/Morskiego PTTK w Świnoujściu, Sklep Rowerowy-Mirella Winiarska oraz Wypożyczalnia Rowerów „GINO” kontynuują od 2014 r. dla mieszkańców miasta i przyjezdnych turystów

ŚWINOUJSKĄ INICJATYWĘ ROWEROWĄ „ŚwIR”

Celem „ŚwIR-a” jest zapraszanie na cykl tras rowerowych w czerwcu, lipcu i sierpniu wszystkich chętnych zarówno mieszkańców jak i osób przyjezdnych by poznali urokliwe miejsca wysp Wolin, Uznam oraz Karsibór i w ten sposób promować Świnoujście, jako bazę wypadową dla turystów.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST:

1. posiadanie ubezpieczenia NW – od następstw nieszczęśliwych wypadków – Oddział Morski PTTK  dodatkowo ubezpiecza grupowo każdą wycieczkę w ramach opłaty startowej;

 2. posiadania sprawnego roweru oraz na trasie zapasowej dętki stosownej do rozmiaru koła  jak również  wskazane jest posiadanie okrycia przeciwdeszczowego;

 3. osoby niepełnoletnie będą pod opieką osób dorosłych i jechać w zapiętym kasku;

4. osoby uczestniczące po raz drugi (i więcej) w wycieczce OBOWIĄZKOWO muszą jechać  w zapiętym kasku;

5. podporządkowywanie się wszystkim poleceniom organizatorów, a w szczególności tym dotyczących bezpieczeństwa na trasie;

6. przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu (dot. również piwa, które jest zalecane ale po powrocie z trasy);

7. być życzliwym dla innych współuczestników;

8. przewożenie napojów w metalowych termosach lub plastikowych butelkach – nie zaleca się   napojów  słodkich typu cola itp., które nie gaszą pragnienia, lecz wzmagają łaknienie;

 9.  bagaż, który będzie przewożony w plecaczkach powinien być solidnie umocowany na bagażniku np.paskiem, jako że nic nie przewozimy na plecach;

 10. na trasach po niemieckiej stronie obowiązkowe posiadanie dowodu osobistego lub paszportu (dotyczy również dzieci);

11. wyrażenie zgody na możliwość rozpowszechniania na stronie internetowej fotografii z trasy  rowerowej  przedstawiającej między  innymi osoby uczestniczące w imprezie – celem propagowania turystyki kolarskiej.

 Uczestnictwo w imprezach jest dobrowolne i na własne ryzyko, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe skutki zdarzenia.
Zgłoszenie na imprezę stanowi akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

Osoba uczestnicząca po raz pierwszy wypełnia jedynie KARTA ZGŁOSZENIA podając w niej IMIĘ i NAZWISKO, ADRES, PESEL oraz telefon kontaktowy, które to dane są niezbędne przy ubezpieczeniu wycieczki. Przy następnych wycieczkach wystarczy w dowolnej formie (np. telefonicznie) poinformować organizatora o udziale w wycieczce.
Każda impreza będzie pod hasłem
„DZIEŃ ŚWIRA”

Wypożyczalnia rowerów „GINO” udzielać będzie rabatu przy wypożyczaniu rowerów na wycieczki. Po każdej trasie uprawnieni Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK na życzenie będą potwierdzać przebytą trasę w książeczce wycieczek kolarskich PTTK. Sugeruje się by uczestnicy prowadzili zeszyt-kronikę gdzie umieszczałoby się zdjęcia, dyplomiki oraz zapisywano wrażenia z przebytej trasy. Pozwoli to w długie zimowe wieczory odświeżyć pamięć i na nowo przeżywać przebyte trasy. Taką kronikę można prowadzić w wersji elektronicznej.

OPŁATA STARTOWA – 5.00 zł – pobierana jest na starcie (m.innymi na ubezpieczenie).
Zapisy na poszczególne imprezy przyjmowane będą w Wypożyczalni Rowerów „GINO” ul.Żeromskiego 48 obok pływalni (609-144-367), w Sklepie Rowerowym Mirella Winiarska ul.Monte Cassino 2 (91-322-42-55) jak również w Centrum Informacji Turystycznej Plac Słowiański 6/1 (91-322-49-99 lub 91-327-16-30).

Zapisy przyjmowane będą również – telefonicznie lub pocztą elektroniczną (zalecane) – rex44@onet.pl
Komunikaty o poszczególnych „DNIACH ŚwIR-a” ukazywać się będą na świnoujskich portalach internetowych

Relacje fotograficzne z tras można będzie oglądać na portalu –

Facebook – oficjalny profil „ŚWIR” – (pełna fotogaleria)
Ilość zgłoszeń jest ograniczona (max.30 osób) względami bezpieczeństwa.

Każdorazowo na trasy po wyspie Uznam zbiórka jest przy kolejce UBB na ul.11 Listopada
a na trasy po wyspie Wolin i Karsibór zbiórka przy dworcu PKP Godzina, miejsce i termin startu (po ewentualnych korektach) są obowiązujące te, które podane są na portalu Facebook (strona „ŚWIR”) i uzależnione są od przebiegu trasy.

Organizatorzy prowadzą wycieczki w taki sposób, że każdy będzie w stanie przejechać daną trasę i nie pobłądzi. Informacje o przebiegu trasy, skali trudności, atrakcyjności czy możliwości ewentualnych chętnych, można uzyskać telefonicznie – 887-464-804
Trasy opracowują
Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 4137 i 4136
Alina i Wiesław Król
tel. 887-464-804
e-mail – rex44@onet.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA IMPREZĘ – do pobrania

Dodaj komentarz